Mã lỗi tủ lạnh HITACHI

Mã lỗi tủ lạnh HITACHI

Mã lỗi tủ lạnh HITACHI

Mã lỗi tủ lạnh HITACHI

Mã lỗi tủ lạnh HITACHI
Mã lỗi tủ lạnh HITACHI
Điện Lạnh Tín Phong
Email: dienlanhtinphong@gmail.com
Mã lỗi tủ lạnh HITACHI

Mã lỗi

Chi tiết

F002

Lỗi mô tơ (Hết nước làm đá viên)

F004

Lỗi mạch xả đá

F012

Lỗi mô tơ quạt dàn lạnh

F013

Lỗi mô tơ làm đá tự động

F019

Lỗi bộ lấy đá ở ngoài

F020

Lỗi kết cấu board chính và board phụ

F021

Lỗi phần mềm của board chính

F101

Lỗi Sensor, cảm biến ngăn đá

F102

Lỗi cảm biến ngăn lọc

F103

Lỗi cảm biến nhiệt độ bên ngoài

F104

Lỗi không xả đá

F105

Lỗi cảm biến làm đá tự động

F301

Lỗi ngăn đá không lạnh

F302

Lỗi ngăn lạnh không lạnh

Chia sẻ:
Bài viết khác: